برنامه درسی وحضور در ترم اول۹۸/۹۹معارف اسلامی سید حسین موسوی راد

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۱/۵-۱۳۱۴/۱۶۱۶/۱۸--
شنبهحضور درگروهحضور درگروهحضوردرکروه
یک‌شنبهاندیشه ی اسلامی ۲اندیشه ی اسلامی ۲حضور در گروه
دوشنبهاندیشه ی اسلامی دو اندیشه ی اسلامی دو حضور درگروه
سه‌شنبهدانش خانوادهدانش خانوادهحضور درگروهاندیشه اسلامی ۲اندیشه ی اسلامی ۲
چهارشنبهپس از هر کلاس به مدت نیم ساعت پاسخگوی مراجعه کنندگان دردفتر گروه هستم
پنج‌شنبهدر صورت ضرورت با شماره ی ۰۹۱۵۵۱۳۱۳۵۱ تماس حاصل فرمائید
جمعه