سوابق تحصيلات دانشگاهي و سوابق پژوهشي

* دورة كارشناسي:

  نام دانشگاه:دانشگاه تهران

  رشته تحصيلي:دبيري الهيات و معارف اسلامي

  تاريخ اخذ مدرك ليسانس:1368

 

* دورة كارشناسي ارشد:

  نام دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شمال تهران

  رشته تحصيلي:الهيات و معارف اسلامي

  گرايش:علوم قرآن و حديث

  تاريخ اخذ مدرك كارشناسي ارشد:1373

  عنوان پايان‌نامه:بررسي تناسب آيات سوره‌هاي مائده و انعام و تناسب اين دو سوره با يكديگر

  استاد راهنما:دكتر سيّدمحمّد باقر حجّتي

  استادان مشاور:        دكتر عليرضا فيض

 

* دورة دكتري:

  نام دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران

  رشتة تحصيلي:الهيات و معارف اسلامي

  گرايش:علوم قرآن و حديث

  تاريخ اخذ مدرك دكتري:1380

  عنوان پايان‌نامه:نقد و بررسي جَدَل در قرآن كريم

  استاد راهنما:دكتر سيّدمحمّد باقر حجتّي

  استاد مشاور:دكتر عليرضا فيض

 

پژوهش‌هاي منتشر نشده:

  1ـ پايان‌نامه‌هاي دورة كارشناسي ارشد و دورة دكتري

  2ـ اصحاب أُخدود ( تفسير سورة بروج)

  3ـ تفسير سورة حمد

 

پژوهش منتشر شده (مقاله):

   عنوان مقاله:جَدَل و نمونه‌هاي آن در قرآن كريم

  محل انتشار:فصل‌نامه علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا(س)

  تاريخ انتشار:بهار 1381

 

سوابق شغلي

  شروع تدريس :سال 1361

  مديريت و تدريس در:مدرسه راهنمايي شهيد يادگار درود، شهرستان نيشابور(سال 1363)

  نام آموزشگاه‌هايي كه در سال‌هاي اخير با آن‌ها همكاري داشته‌ام

  1ـ مركز پيش‌دانشگاهي هفده شهريور

  2ـ آموزشكده فني دختران بقيه‌الله (عج)

  3ـ مركز تربيت معلّم علامه طباطبايي سبزوار

  4ـ دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار

  5ـ دانشگاه تربيت معلّم سبزوار

 

نام دروس تدريس شده

1ـ دين و زندگي

2ـ آيين زندگي( اخلاق كاربردي)

3ـ اخلاق اسلامي( مباني و مفاهيم)

4ـ انديشه اسلامي

5ـ تفسير موضوعي قرآن

6ـ تفسير موضوعي نهج البلاغه