بسم الله الرحمن الرحيم

1- –اطلاعات شخصي سيد حسين موسوي راد تاريخ تولد شهريور 1342، نيشابور،استاد يار وعضو هيأت علمي دانشگاه ازاد واحد سبزوار

 2–حوزه هاي محل تحصيل

3-  حوزه علميه نيشابور 1356تا1359

4- حوزه علميه مشهد مقدس 1359تا1363

5- حوزه علميه قم 1363تا1373

6-بازگشت به مشهد مقدس براي ادامه تحصيل در حوزه و دانشگاه 1373تا 1383

3 –اساتيد معظم دوران تحصيل در حوزه علميه

1.    نيشابور . حجج اسلام آقايان شريعتي، برجي، توحيدي، حسيني

2.    مشهد حجج اسلام آقايان صالحي نيشابوري، صالحي خاوري، حجت هاشمي، بني هاشمي، مرتضوي، واعظي

3.  قم ، حضرات آيات ،آقايان، اعتمادي، ستوده، صلواتي، وحيد خراساني، ناصر مکارم شيرازي، جواد تبريزي، جوادي آملي، فاضل لنکراني، اشتهاردي

3 –مدارک تحصيلي

1.    کارشناسي فلسفه و کلام اسلامي از دانشگاه فردوسي مشهد

2.  سطح 2 از حوزه علميه قم و 8 سال خارج فقه و اصول از حوزه علميه قم و مشهد

3.    سطح 3 (کارشناسي ارشد) از حوزه علميه قم، عنوان پايان نامه طهاره الکفار و نجاساتهم

4.  سطح 4 (دکتري) حوزه ي علميه قم، عنوان پايان نامه اصاله الصحه، استاد راهنما آيه الله آقاي سيد محمد کاهاني، و استاد مشاور آيه الله اقاي علي نکونام

4 –سوابق آموزشي

1.    مشهد مقدس، مدرسه علميه حضرت خديجه (س) دروس اصول فقه -معاني بيان -تفسير قران- منطق

2.    سبزوار –مدرسه علميه اهل البيت(ع) منطق-اصول فقه

3.    نيشابور، مدرسه علميه گلشن شرح لمعه -اصول فقه

4.    مشهد، نيشابور، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامي معارف وانديشه ي اسلامي يک ودو-تفسير موضوعي قران ونهج البلاغه،اصول فقه کارشناسي،حقوق اجتماعي وسياسي،دانش خانواده وجمعيت،شرح وصاياي امام خميني(ره)

5-سبزوارقواعد فقه ومباحث اصول يک ودو سه درمقطع کارشناسي ارشد رشته ي فقه ومباني حقوق اسلامي

6- نيشابورقواعد فقه واصول فقه در مقطع کارشناسي ارشد واحد رشته ي حقوق خصوصي

7-مشهد، سبزوار، دانشگاه فردوسي و حکيم سبزواري معارف وانديشه ي اسلامي يک ودو-تفسير موضوعي قران نهج البلاغه- فقه واصول در مقطع کارشناسي

8-نيشابور، جهاد کشاورزي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اموزش قران واحکام -ولايت فقيه

5-سوابق پژوهشي

1.    نماز و دانشگاه در يازدهمين اجلاس سراسري نماز سال 81 –تهران

2.    نائبان خاص امام زمان (ع) همايش تبيين ولايت امام عصر –سال 84 –مشهد

3.    جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي –سال 83 –مشهد خلاصه مقاله چاپ شده وپوستري ارايه شده

4.    شيوه هاي مديريت حضرت علي (ع) –سال امام علي (ع) مشهد رتبه اول وارايه شده به صورت سخنراني

5.    الگوهاي تربيتي اخلاقي پيامبر اعظم –سال پيامبر اعظم –تربت حيدريه خلاصه مقاله چاپ شده

6.  انهاي حکم ،چاپ شده در مجله علمي و پژوهشي فقه و تاريخ تمدن دانشگاه آزاد اسلامي مشهد –سال 89 

7.مباني شايسته سالاري در مديريتها چاپ شده در همايش علوم مديريت در قران وعترت 11 اسفند 90 دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد وسخنراني 

8-برسي مفهوم اخلاقي شرح صدر درقران درهمايش دين واخلاق واحد نيشابور 4ارديبهشت 91 چاپ خلاصه ي مقاله وسخنراني 

9-مستندات عقود نوظهور چاپ در مجله ي علمي وپژوهشي فقه وتاريخ دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

10-نقد وبررسي ديدگاه فلاسفه درباره ي حسن وقبح عقلي با همکاري دکتر سيد جابر موسوي راد،چاپ در مجله ي علمي وپژوهشي حکمت اسراء،1392

11-توانايي انسال کامل بر اعجاز وپاسخ به نقدهاي فخررازي وهيوم در اعتبار ان چاپ با همکاري دکتر سيد جابر موسوي راد،چاپ در مجله ي علمي پژوهشي انسان پژوهي ديني قم 1399

12- قاعده اخلاقي صخت

13-بررسي طهارت ونجاست سگ ازديدگاه فقيهان اسلامي

14-بررسي واژه هاي اخدان،سفاح واحصان

15-راهنما ومشاوره وداوري بيش از صد پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته ي فقه وحقوقاحترام درفقه اسلامي, بررسي موارد شرطيت مسلمان بودن دراحکام فقهي ،اتانازي ازديدگاه اديان الهي بررسي احکام جنون وسفه درفقه اسلامي,اسباب محروميت از حقوق اجتماعي-سياسي-اقتصادي درفقه اماميه وحقوق کيفري ايران ،بررسي تطبيقي کتاب وصيت در ايات الاحکام فاضل مقداد وتفسير شاهي

بررسي قاعده ي فقهي نفي عسر وحرج , بر رسي قواعد فقهي باب مضاربه , ,بررسي ونقدمباني فقهي وهابيت درتخريب قبور وتوسل وشفاعت وزيارت قبور،تاثيرات احکام فقهي زوجين درتحکيم خانواده

رءياي صادقه , بررسي قاعده ي احسان در مذاهب خمسه،بررسي مباني احکام لعان در فقه وحقوق،بررسي منابع اجتهاد در فريقين،بررسي احکام فقهي ايه ي دين ,بررسي احکام فقهي رضاع , ,بررسي توقيف ومصادره ي اموال در مذاهب خمسه وحقوق موضوعه،بررسي احکام فقهي رمي جمرات ،بررسي قاعده ي عدل وانصاف،بررسي احکام فقهي عرفات ومشعر الحرام،بررسي تطبيقي حدود در کتاب تفسير شاهي واحکام قران،بررسي فقهي شرط عدالت در مذهب شيعه،بررسي فقهي وحقوقي اجازه ي ولي در عقد نکاح از منظر مذاهب خمسه ،بررسي اراء فقهي ايت الله سيد عبد الاعلي سبزواري در مهذب الاحکام وصاحب العروه الوثقي در عبادات،مسوء ليت کيفري پزشک در حقوق ايران وفقه اماميه ،قاعده ي اضطرار وموارد تطبيق ان در فقه وحقوق موضوعه ،هنر از منظر فقه شيعه ،بررسي مسأله ي قصاص دراديان الهي؛بررسي احکام فقهي خطبه ي فدکيه ،بررسي فقهي وحقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،بررسي مناظرات فقهي امام صادق(ع)

بررسي عفو مجرم از ديدگاه مذاهب خمسه ؛مباني فقهي تهجد , بررسي فقهي اخدان(دوستي پنهاني زن ومرد) ,بررسي فقهي مواقيت حج درمذاهب خمسه ،سير تطور حلالها ازادم تاخاتم ،بررسي انواع شروط در فقه،بررسي مباني فقهي منتظران درعصر غيبت ،بررسي عبادتهاي نيابتي ،بررسي احکام فقهي امام موسي کاظم(ع) ,،بررسي احکام فقهي حرمين شريفين,بررسي احکام فقهي بسمله،بررسي تطبيقي ازدواج موقت درفقه اماميه ومسيار درفقه اهل سنت ،بررسي تطبيقي انتقال حق درفقه مذاهب خمسه وحقوق ايران

بررسي منابع اجماع ازديدگاه شيعه وسني ,بررسي احکام فقهي ايات سجده،مباني فقهي معيارهاي همسر گزيني , داور,بررسي اختلاف فقهي اماميه وزيديه درباب عبادات ،بررسي فقهي ايات اکل وشرب

بررسي احکام فقهي قبله ,کيفيت اجراي مجازات اسلامي در فقه وقوانين کيفري ،مباني فقهي حقوقي ثبت , داور, ,کودک ازاري دراينه ي فقه وقوانين کيفري ايرا ن،جايگاه امنيت درفقه شيعه بررسي مستندات احکام فقهي عصر غيبت,بررسي موارد حبس مؤبد و غير مؤبد در فقه شيعه , ,بررسي تطبيقي ديه زن و مرد از منظر مذاهب خمسه , بررسي مباني اجراي علني مجازات ها از ديدگاه فقه و حقوق ،بررسي اخذ اجرت بر واجبات و مستحبات ،اصل تأليف قلوب , بررسي مباني احکام فقهي خواب در فقه اماميه , قواعد فقهي حدود و تعزيرات , مباني جزيه و احکام آن در فقه شيعه ،شناسايي و تبيين موارد مغايرت قانون کار با فقه اماميه ,احکام فقهي نواصب ,احکام ومباني فقهي طنز , ,احکام فقهي معاملات کودکان ،تحقيق در شخصيت واراي فقهاي سبزوار در قرن د0 ويازده ه ق ,, ,بررسي امور حقوقي ناجا ،بررسي فقهي ارث انبيا , بررسي فقهي پدافند غير عامل , , بررسي مباني فقهي طواف نساء درمذاهب خمسه

6- سوابق کارهاي اجرايي وفرهنگي وتبليغي

1.    مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار –13سال ومديريت فعلي گروه

2.    سرپرست دفتر فرهنگ اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار –2 سال

3.    دبير شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار –2 سال

4-عضو شوراي اموزشي دانشگاه سه سال

5-عضو کميته ي انضباطي استادان

6-دبير همايش منطقه اي انسجام اسلامي از ديدگاه قران وعترت اسفند 89

7.-15 سال سابقه تبليغي در مناطق مختلف کشور اعم از شهرها و روستا در ايام تبليغي (رمضان، محرم، صفر و...)

8.-سي سفرخارجي به کشورهاي سوريه، عراق، عربستان سعودي به عنوان روحاني کاروان هاي زيارني ، عمره و حج

9-.    شرکت در جبهه هاي جنگ در دوران دفاع مقدس به مدت يک سال

« والسلام عليکم »

 ادرس پست الکترونيکي: h_moosavi@iaus.ac.ir