فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱دروس پیش دانشگاهی و درس آشنایی با مبانی دفاع مقدسجواد مشايخي فرد۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۲قابل توجه دانشجویان ورودی 1400 مهندسی پزشکیجواد مشايخي فرد۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۳قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۷
۴قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۵قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۳
۶قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۷قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۸قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۹قابل توجه دانشجویان درس تاسیسات مکانیکی و برقیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۰قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۱۱قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۲قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۱۳قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۴نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۵قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیجواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۶زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۷زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۸نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۲۰قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۲۱قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۲قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۲۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۲۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۷قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۲۹قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۳۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۳۱تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۳۲قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۳۳دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۳۴برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۳۵برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۳۶آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۳۷دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۳۸سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۳۹کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۴۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۴۱قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴۲دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۳قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۴۴قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۵قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۶قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۴۷قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۴۸تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۴۹قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۵۰قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۵۱قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۵۲ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۳قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۴قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۵نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۶قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۵۷تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۸قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۵۹دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۶۰آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۶۱قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۶۲قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۳قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۴دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۶۵قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۶۶قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۶۷قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۶۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۶۹قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۷۰تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۷۱تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۷۲قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۷۳قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۷۴نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۷۵نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۷۶اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۷۷نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۷۸قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۷۹قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۸۰قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸۱قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸۲اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۸۳اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۸۴قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۸۵اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۸۶اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۸۷اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۸۸تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۸۹عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۹۰امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۱امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۲قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۳قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۴امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۵امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۶قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۹۷قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۹۸قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۹۹تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۱۰۰برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
12345