فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و زبان انگلیسی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان مقطع کارشنا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۲تغییر زمان آزمون جامع دکتری در ترم بهمن 1401 ...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۳اطلاعیه ی زمان و مکان آزمون جامع ترم بهمن 1401دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۴دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون جامع شفاهی و ...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۵زمان های پیش دفاع متمرکز در سال 1401 مختص دا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۶مواد آزمون جامع در ترم بهمن 1400 مختص دانشجوی...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۷اضافه شدن درس انس با قرآن کریم برای ورودی های...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۸دستورالعمل فاصله گذاری در جلسات دفاع دانشجویا...دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۹زمان بندی حذف و اضافه ترم بهمن 1400دکتر مرجان وثوقي۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۰قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزادکتر مرجان وثوقي۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۱۱قابل توجه دانشجویان تک لیست حقوق خانوادهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۷/۲۷
۱۲فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۳ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۱۴چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۱۵قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی حقوق خصوصیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۹/۰۳
۱۶قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۸/۰۱
۱۷قابا توجه اقای رستمی معرفی به استاددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۴/۲۷
۱۸قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۱۹قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق با مشخصه ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۲/۱۴
۲۰قابل توجه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۲۱قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۲۲قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۹
۲۳قابل توجه دانشجویان محترم متون حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۵/۰۱/۱۶
۲۴سال نو مبارکافسانه افتخارزاده۱۳۹۵/۰۱/۰۴
۲۵سایت های پرکاربرد تحقیقاتیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲۶قابل توجه دانشجویان محترم زبان حقوقی 1دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۱۷
۲۷قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی مقطع ارشد ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۲۸قابل توجه دانشجویان زبان خارجه پرستاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۱۲/۰۷
۲۹قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2313افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۳۰قابل توجه دانشجویان محترم ارشد حقوق خصوصیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۳۱قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۳۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۲۱
۳۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۳۴قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۳۵قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۳۶قابل توجه دانشجویان محترم روانشناسی با مشخصه 2304افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۹/۰۷
۳۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۹/۰۴
۳۸قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۳۹قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۲۹
۴۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی حقوق (متون حقوقی)دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۹
۴۱قابل توجه دانشجویان زبان خارجه هر دو مشخصهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۴۲قابل توجه دانشجویان محترم زبان تخصصی بهداشت و...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۴۳قابل توجه دانشجویان محترم زبان پیش دانشگاهیدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۸/۱۲
۴۴قابل توجه کلیه دانشجویانافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۲
۴۵قابل توجه دانشجویان بیوتکنولوژی با مشخصه 1948افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۴۶قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 14040و 14023افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۴۷قابل توجه کلیه دانشجویان محترمدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۳/۱۳
۴۸قابل توجه دانشجویان حقوق با مشخصه 1421افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۳/۱۱
۴۹قابل توجه دانشجویان محترم بیوتکنولوژیافسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۴
۵۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۵۱قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۵۲قابل توجه دانشجویان محترم رشته فقه و مبانی حق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۵۳قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۲/۱۸
۵۴قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۵۵قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۵۶قابل توجه دانشجوی محترم پورخاکدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۵۷happy New Yearدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۵۸فایل جدید fun factsدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۴/۰۱/۱۰
۵۹قابل توجه دانشجویان زبان پیشدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۶۰قابل توجه دانشجویان زبان خارجه رشته های پرستا...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۲/۰۱
۶۱قابل توجه دانشجويان محترم گروه پرستاري و بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۲قابل توجه دانشجو عباس دلبریافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۶۳بسیار مهم: (توجه توجه) قابل توجه دانشجویان کا...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۶۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی حقوق با مشخصه 14...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۱۳
۶۵قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد فقه با مشخص...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۶۶قابل توجه دانشجویان رشته آموزش ابتدایی با مشخ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۶۷قابل توجه دانشجو آقای علی هاشمی رادافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۶۸قابل توجه دانشجویان رشته حقوق با مشخصه 1430 و...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۶۹قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۷۰قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۶
۷۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۷۲قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۷۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۱۲
۷۴قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۷۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۷۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته اموزش ابتداییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۷۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۷۸قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۹ایام محرم حسینی یاد اور دلاوری های بزرگمردان ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۱۰
۸۰قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشت و گروه ...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۸۱قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۸۲قابل توجه دانشجوی محترم جناب اقای معیتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۸۳قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۳۰
۸۴قابل توجه دانشجویان زبان عمومی بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۸۵قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۸۶قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته بهداشتدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۸۷قابل توجه دانشجویان زبان تخصصی رشته صنایع غذاییدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۷/۱۲
۸۸خجسته مهرماهافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۸۹تبریک اغاز سال تحصیلی جدیددکتر مرجان وثوقي۱۳۹۳/۰۶/۲۸
۹۰اعلام برنامه هفتگی (فعلی) ترم اول 94 – 93افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۱
۹۱قابل توجه دانشجویان این جانبافسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۳/۲۶
۹۲قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته فقه و حقوق...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۲۵
۹۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ...افسانه افتخارزاده۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۹۴با آرزوی سالی خوش و خرم برای همه هم وطنان و ع...دکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۹۵قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۲/۲۱
۹۶دانشجوی محترم آقای رهنماافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۲/۱۴
۹۷قابل توجه دانشجویان درس متون حقوقی 1 در ترم جاریدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۹۸دانلود برنامه درسی زبان عمومی دانشجویان حقوقدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۹۹معرفی کتاب جهت دانشجویان زبان پیش مشخصه شنبهدکتر مرجان وثوقي۱۳۹۲/۱۱/۲۶
۱۰۰قابل توجه دانشجویان محترمافسانه افتخارزاده۱۳۹۲/۱۱/۰۸
12