فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی شیمی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱نمرات میانترم شیمی آلی 2 از 120محمد برغمدی۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۲نمونه سوالات درس فیزیک پایه 1نادر مهديزاده۱۳۹۴/۰۲/۳۰
۳نمرات میانترم ریاضیمليحه شمس آبادي۱۳۹۳/۱۰/۱۱
۴نمونه سوال فیزیک 1و 2 و فیزیک پزشکینادر مهديزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۹
۵بازدید از امکانات آموزشی بیمارستان واسعینادر مهديزاده۱۳۹۳/۰۹/۲۹
۶نمونه سوال بیوشیمی 2محمد مهرشاد۱۳۹۳/۰۲/۲۹
۷نمرات میانترم الکترومغناطیس دانشگاه حکیمنادر مهديزاده۱۳۹۲/۰۳/۱۳
۸قابل توجه دانشجویانحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۹نمرات میان ترم فیزیک عمومی کاردانی برق از 6...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۰نمرات میان ترم فیزیکالکتریسیته کاردانی برق ...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۱نمرات میان ترم فیزیک پیش کاردانی کامپیوتر از ...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۲نمرات میان ترم فیزیک پیش کاردانی برق از 6 نمرهحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۳نمرات میان ترم فیزیک پیش مهندسی از 6 نمرهحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۴سوالات فیزیک 1حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۲/۳۱
۱۵درج صحیح نام دانشگاه در مقالاتمحمد مهرشاد۱۳۹۰/۰۳/۰۴
۱۶موضوع تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذاییسيد هاشم اخلاقي۱۳۹۰/۰۲/۰۶